Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1865-11-16)

Marie til Ernst Trier.
Dalum, 16. nvbr. 1865.

… Tusend tak, fordi du sørgede for, at jeg kom til at sy eders Danebrog! Hvor jeg glæder mig til det arbejde! Nu på løverdag skal jeg til byen, og så skal jeg have tøjet købt efter det mål, du sendte mig, og så skal jeg til at sy. Husk så på, at ved hvert et sting, jeg syr, så tænker jeg rigtig kærligt på Vallekilde højskole, dens elever og — dens forstander!! Vil du have, at jeg skal sende flaget straks, eller kan det vænte til jul, så kan jeg tage det med til København og give dig det dér. Her hjemme går alt ved det gamle … hver aften efter bordet må jeg sidde og spille l’hombre med de to gamle; det er ikke med det mest morsomme! … Min plan om et ophold hos Wissenbergs nu i slagtetiden røg da i lyset, såsom de har slagtet netop i denne uge, da jeg ikke kunde være hjemmefra. Men jeg tænker nok, at jeg lærer at lave pølser endda.

Blot jeg dog nu kunde komme ud til Vallekilde, mens jeg er i København! hvor det kunde være morsomt at se eder i eders virksomhed, og hvis vejret så var smukt, så skulde du give dine karle fri en dag, og så skulde vi alle sammen følges ad ud til Vejrhøj; og s. 123 deroppe skulde vi synge mange sange, og vi skulde have Danebrog med, det Danebrog, som jeg havde syet … Hvor det vil blive underligt første gang at se Vallekilde, »det velsignede Vallekilde«!

Fra fader skal jeg hilse; det glæder ham, at bøgerne kom til pas; kan du bruge alle dem, jeg sendte? Hvor det er godt med den gode tone, som allerede er kommen ind blandt eleverne; ja hvor det må være en yndig virksomhed for dig, min kære Ernst! …

Hvad siger du til ministerskiftet og grundlovssagen og til Henrik Scharlings stykke i »Fædrelandet« om Birkedal? …