Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1866-01-21)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 21. jan. 1866.

… Da jeg kom hjem, lå her brev fra din fader for sig og din moder for sig med lykønskning til min fødselsdag. Din fader skriver, at han mener nok, at når jeg har været her et par år, kan jeg måske håbe, at blive katechet (!) — og så kan jeg have udsigt til, at vor forbindelse gøres mulig derved, at jeg så kan få løn nok til at leve af.

Når jeg nu svarer ham, vil jeg åbent og ærlig fortælle ham, at nu tænker jeg på at bygge og sætte s. 140 mig fast her, og at jeg har udsigt til at kunne leve af skolen.

Din moder skriver, at hun har sendt en hel kasse fuld af godter til mig og skriver mig rigtig så kærligt til. Hun er et meget kærligt menneske …

Har du været ude hos Grundtvigs, og hvad syntes han om Anton Nielsens sang?

Har du intet svar fået fra Vinding om sangene? …

Har du været hos Vagners? Hvis ikke, så skaf mig derfra at vide Ludvig Schrøders adresse! …

Læste du de to prædikener af Grundtvig igennem? Jeg synes, at onsdagsprædikenen er så mageløs dejlig og så uhyre jævn og let at forstå …

Jeg skrev intet til dig sidst om »hus« eller »gård«, fordi jeg slet ikke har bestemt mig, og fordi jeg skrev til fader vidtløftig derom. Og jeg fik fra fader et ganske udmærket brev til svar derpå, rigtig så prægtigt. Tak ham foreløbig derfor rigtig kærligt og sig, at jeg vistnok i morgen skriver svar. Han kan jo så fortælle dig lidt om sagen. Gid den dog snart var afgjort! For resten glædede det mig så meget, at du skrev derom, som du gjorde. Jeg tænker nu også ligesom du. at man har allerbedst af at begynde småt, i stedet for at fare op som en løve og så måske falde ned som et lam! — Hvor det dog er yndigt for mig, at du finder dig så vel til pas hjemme; ja Gud ské tak for det! Og hvor det dog er godt for mig at tænke mig dig færdes der hos de gamle! og hvor var det dog dejligt, at du befinder dig så vel i mit åndelige — gamle hjem Vartovmenigheden! Gud give dig mange glade søndage der! — Hvorledes mon du har havt det i dag; her var alt så rart, og Hoff var rigtig oppe. — Han er dog et yndigt menneske. —

I onsdags var jeg oppe hos baronen på Adelersborg. … Han er i denne tid propfuld af politik. Tilsyneladende kom vi nu meget godt ud af det sammen, ja, vi var så mænd nær ved at drukne i lutter enighed, men … Han agiterer voldsomt herude i denne tid for sin »10de oktoberforening«, d. e. »foreningen mellem de store og små bønder«, og der blæser en strygende … vind i den anledning herude. De stakkels bønder! Den ene trækker dem i øster og den anden i vester! —

Johannes Clausen, Ryslinge! —Ja, Bech fortalte hele historien. Ministeren har først havt fat i Bech, at han s. 141 skulde søge det [Ryslinge sognekald]; men han sagde nej. Så gik han til Clausen. Det er uhyre klogt gjort af regeringen; da Bech og Clausen hidtil har stået i spidsen for det eneste kristelige livsrøre udenfor det, der er udgået fra Grundtvig og hans venner. Ved således at få en af dem til Ryslinge, kaster den en brand ind imellem selve de troende. Bech skrev til Clausen: Søg det ikke, før du har talt med selve Birkedal, og du og han er bleven enige om at arbejde sammen. Clausen går ind derpå og rejser til Ryslinge. Fru Birkedal siger ham lige ud, at det vil være … af ham, hvis han søger det; og Birkedal siger lige ud: Nej, vi kan ikke arbejde sammen, for vi er bægge to skrøbelige. Så rejser Clausen hjem, bestemt på ikke at søge det; men får bagefter brev fra ministeren, … og så søger han det og får det … Han har skrevet til Birkedal og tilbudt ham at blive boende i præstegården, hvortil Bech meget rigtig har bemærket, … at det skulde han ikke have gjort, men derimod tilbudt Birkedal fri afbenyttelse af kirken på hans, Clausens navn, så kunde han måske derved vænte igen at bringe ro til veje … Gud holde sin hånd over den danske menighed!

Jeg har ellers, kan du tro, daglig glæde af skolen. Per Olsen er fortræffelig, en kilde til megen glæde for Hoff og mig …

Stop lidt, du skulde da vide, hvad jeg vilde på Adelersborg. Jeg vilde takke baronen for indbydelse til et stort gilde i julen og bede ham om tilladelse til, at skolen måtte komme op at se indretningerne på hans gård. —

Jeg har fået en virkelig mageløs kærlig udstyret kasse med det dejligste bagværk fra din moder, — en helt stor kage med mit navn på og mange småkager, kringler og pebernødder i masser …