Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1866-02-20)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 20. febr. 1866.

… Nej jeg havde dog aldrig troet, jeg skulde komme til at opleve den slags forunderlige ting, som jeg har oplevet her i denne tid. Det har været uhyre drøjt for mig, og jeg trænger til stor overbærenhed fra dig med hensyn til min brevskrivning; jeg forsikrer dig: jeg har næsten ikke havt et øjebliks ro — jo i går aftes; men da måtte jeg skrive til Bågø, som har s. 153 måttet vænte længe nok på et svar, som er ham meget magtpåliggende angående hans fremtid. Da jeg var færdig med hans brev, kunde jeg for træthed ikke mere …

Jeg kan godt forstå, at du lovede dig selv ikke mere at gå i »dansk samfund«; men — det vilde glæde mig, om du — hvad du jo også selv tror — vilde bryde løftet alligevel.

… Med Alida er aftale truffet; men derom mere næste gang; det skal du have ordentlig vidtløftigt; de bliver vore »husmænd«. Jeg er meget til freds dermed, og tror sikkert, at du også vil bliVe det.

Om byggeplads er ellers intet afgjort endnu; dog synes jeg, det nu begynder at klare sig lidt. Jeg vænter svar fra baronen i aften. Daglig bestormes jeg om køb og salg; det tager en masse tid; jeg har næsten aldrig ro. Jeg har nu selv vunden nogen forstand på disse sager. Når alt er i stand — men heller ikke før — skal du få en vidtløftig fortælling om alt dette, og du vil forbavses.

Hils fader tusende gange og tak for brevet; i går kom tegningen fra Kold *) ; i aften sender jeg den til fader.

Hils Frits, at han endelig snart må svare mig og skaffe mig oplysning fra Nørregård …