Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1866-02-28)

Marie til Ernst Trier.
Vesterbro, 28. febr. 1866.

… Når du nu blot vilde komme til et resultat, angående alt dette byggevaesen … Du kommer da vel ikke til at forlade Vallekilde — å nej, det vilde dog gøre mig grulig ondf … Hvordan det så går, så synes jeg, at der nødvendigvis snart må ske noget afgørende; for tiden går jo, nu har vi marts for døren, og bygningen skulde jo dog gærne begyndes i april for at blive så tør, at du uden skade for dit helbred kan opholde dig i den til næste vinter og eleverne ligeså. Du er vel nødt til at bygge i sommer, der er vel ingen som vil påtage sig elevernes bespisning til vinteren? … Har der aldrig været tale om, at du kunde få lidt af præstegårdens jord? Dersom en præst vil, kan han jo godt afstå noget af sin jord, når han ansøger derom hos kultusministeren; har der aldrig været tale om, at Bonnevie vilde lade dig få en byggeplads? …