Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1866-03-03)

Marie til Ernst Trier.
Vesterbro, 3. marts 1866.

… Du har undertiden spurgt mig, om jeg ikke trode, at fader kunde finde på at sætte sig imod vort bryllup, når du nu endelig havde fået bygningen rejst og kom og forlangte mig. Dertil har jeg hidtil svaret nej, det trode jeg ikke; men nu — ja nu véd jeg sandelig ikke, hvad jeg skal sige dertil; at dømme efter de sidste breve hjemmefra, ser det ikke ud til, at fader vil tillade, at vi gifter os på den højskole. Han betragter jo det hele som en ungdommelig flyvegrille af dig, »som han nok opgiver, når nogle år er gået, for så vil han sagtens til at tænke på at gifte sig, hvilket der jo ikke kan være tale om, så længe han bliver ved den højskole«.

Der ser du, min kære ven, hvilke udsigter vi har; nu gælder det ikke at tabe modet … Jeg har en følelse af, at vi gærne kan få en del at gennemgå, før vi »får hinanden«; ti jeg tror, oprigtigt talt, at fader vil blive os en hård knude at løse. — Hans største ønske er, at du skulde søge et kateketembede, så har I da fri bolig og det daglige brød« … Vi må være tålmodige og lægge alt i Guds hånd …