Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1866-03-15)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 15. marts 1866.

… Jeg er så glad over, at du … selv ønsker så meget at gå til Herrens bord nu i påsken. Jeg ønsker det samme og vil være så glad ved at gå sammen med dig op til det bord, hvori vi først for alvor lærer hvad kristenkærlighed har at sige. Jeg er så aldeles enig med dig i alt hvad du skriver derom, og jeg har blot én ting at føje til: Når først det s. 162 går os, som du skriver, at vi føler stærk trang dertil, da skal og må intet — slet intet holde os tilbage; ti da er det sikkert Herrens ånd, der banker på hos os, vil tage os ved hånden og vil føre os til det, som er vor saligheds lykke. Vil vi da af ængstelse for dette eller hint menneskes vrede alligevel sige nej, da står vi Guds kærligheds magt imod for en menneskelig kærligheds skyld; ja da kaster vi vrag på Guds godhed, og da vil det gå tilbage med os i vort liv; ti da har vi vist den hånd bort, der ene og alene kan føre os trygt hjem til den himmelske bolig. Derfor: kun du selv kan her råde; … og du kan være fuldkommen vis på, at det er ingen synd at gå til Herrens bord, når du drages dertil, altså lader Guds ånd råde i stedet for at ville byde over ham, byde ham at hjælpe os, når vi måtte behage at finde en stund, som falder os bekvæm. Nej, hellere gøre det brud på gammel skik i vort fædrenehus, der er blevet os et snørliv, der kan true med at kvæle vort liv … Så længe du uden at føle det kunde bøje dig ind under den gamle skik, ja da kunde det lade sig gøre; men kræver dit liv nu en anden skik, da følg du den roligt og vær sikker på, at da gør du Gud til behag; og han skal nok hjælpe dig ud over alle vanskeligheder …