Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1866-04-24)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 24. april 1866.

… Den sidste uge har været svært stræng for mig, det kan jeg ikke nægte. Jeg har været så uhyre anstrængt; nu nærmer vi os jo slutningen, og alt sættes s. 171 i bevægelse, for at vi kan blive færdige med det — og det — og det … Og så fik jeg brev fra søster Marie i Skamstrup, hvori hun skildrede mig … mit hele foretagendes vovelighed og fortalte, at Aggersvold, en stor smuk herregårdsbygning her lige tæt ved Hjembæk, 1 mil herfra, er at få til leje for 2—300 rdlr. om året. Hun vilde da, at jeg skulde tage over og leje den og afbryde mit byggeforetagende. Nu er det ganske vist, at jeg meget har ønsket, at jeg kunde få en bygning til leje i stedet for at bygge — men nu — nu er det for sent. Og jeg må vist være glad, at det er for sent, så jeg undgår fristelsen til at tage derover; ti det vilde ingenlunde være gavnligt for en højskole at bo under tag med — for det første en forpagter, af hvem jeg navnlig for mælkens skyld vilde blive aldeles afhængig, og hvem man jo i forvejen aldeles ikke ved noget om, hvorvidt jeg vil kunne enes med ham eller ej. Men dernæst har han jo sine måske 20 karle og 20 piger, og man ved jo nok, hvilket liv der i reglen føres på de store gårde. Det vilde være vanskeligt for mig at holde karleskole sådan et sted, og aldeles umuligt, ja, ligefrem upassende at holde pigehøjskole dér.

Vel slap jeg i øjeblikket for at bygge, slap for at udsætte mig for tab så meget som nu i tilfælde af dødsfald eller almindelige store folkeulykker — ja, det er vist. Men ellers blev den aarlige udgift 200 rdlr. lige så stor som nu, og med 300 rdlr. større end nu. Og så skulde jeg vel overtage den store kostbare have, den jeg enten måtte lade forfalde eller sætte store penge til på. Her har jeg dog udsigt til ved Ankers og andres hjælp efterhånden at bedre mine kår ved afdrag på gæld. Og her vil jeg kunne bidrage til grundlæggelsen af en fast højskole. Derovre skulde jeg desuden være uden Hoff og Tranberg og Vallekildelivet. Selv med hensyn til de kære penge vilde det være galt, da jeg vilde blive nødt til at holde en lærer til. — Ja, dette brev satte mig i stor bevægelse, og jeg tænkte endog på for en sikkerheds skyld at tage derover. Men nej, Hoff fik mig både trøstet og styrket; vi havde en dejlig aften sammen …

Jeg har i ugens løb havt det bedre, endog havt et par gode læsedage; men i går tog jeg mig for helt at hvile ud, derfor må du tage til takke med disse linier … jeg kan ikke overkomme brevskriveri, dertil er s. 172 jeg for anstrængt i disse dage … Bed fader endelig selv sørge for skibet og gøre det snart; nu vænter vi kun på tømmeret for at kunne begynde bygningen. Bed ham, at det dog må ske snart, ellers får jeg en fugtig bolig til efteråret …