Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1866-05-02)

Marie til Ernst Trier.
Vesterbro, 2. maj 1866.

… Din fader har bedt mig spørge dig, om der var noget — stykgods el. lign., du vilde have med skipperen ud; han sejler rimeligvis sidst i denne uge … Efter hvad jeg har hørt, tror jeg, én af karlene her fra tømmerpladsen følger med derud for at være til stede ved udlosningen af tømmeret … Så skulde jeg ligeledes spørge dig fra din fader, om du helst vilde, at skipperen lagde til ved Adelersborg eller ved Drags-mølle, for det var vist manden ligegyldigt … Nu har jeg fået eders billede foræret af Jerndorff, og det er jeg meget glad ved. Jeg finder det så udmærket, kun er det jo kedeligt, at Thomsen er bleven så dunkel; s. 174 og du ser så træt ud derpå og så alvorlig … Tak for dit lille brev; jo du kan tro, jeg kan godt føle med dig, hvor tungt det måtte falde dig at tage afsked med alle de kære mennesker, hvoraf de fleste var voksede så fast til dit hjærte …

I dette øjeblik kom Thomsen og Anders Jensen; så nu må jeg ned og høre lidt af dem …