Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1866-05-07)

Marie til Ernst Trier.
Vesterbro, 7. maj 1866.

… Jeg synes dog, Hoff skal have et brev med hjem til dig; jeg skal i aften være sammen med ham hos Frits … Jeg fik forleden dag et brev fra fader, som ganske tilintetgjorde alle mine planer angående al den kundskab, jeg havde håbet at kunne få i sommer ved af og til at gå over på Kolds højskole og se lidt til dér i køkkenet; der er jo intet spørgsmål om, at jeg vilde have havt stor nytte deraf; men nu skal du høre, hvad fader skrev … Først fortæller han, at han glæder sig til, ikke alene at jeg kommer; men at også du kommer med; »dog du må — for ikke at volde vor kære, unge ven skuffelse — sige ham, at så længe du er i mit hus, vil ikke for dit vedkommende den allerfjærneste nærmelse til den koldske commers på Hjallese mark finde sted« … Stakkels, gamle fader; man kan ikke andet end have medlidenhed med ham … Jeg vil derfor bede dig om, min egen, kære ven, at du lader være med, når vi nu kommer til Dalum, at anmode mig om at følge med dig til Kold, for nu ved du jo, hvad jeg må svare … hvor meget han end gør mig uret … så er han dog min egen, kære, kære, gamle fader, som jeg holder så ubeskrivelig meget af …

Ernst, hvem der dog måtte være fri! hvem der dog måtte få lov til at være sig selv! …