Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1866-05-28)

Marie til Ernst Trier.
Dalum, 28. maj 1866.

... I går fik jeg indlagte brev fra fru Schrøder . . . Som du kan se deraf, anbefaler hun mig hellere at tage til Kolds, da hun tror, at jeg der kan lære mere end hos hende af madlavningen, og det kan hun jo også have ret i; men på den anden side så tror jeg, det vilde være gavnligere for mig at komme til Askov i enhver anden henseende end netop madlavningen; tror du ikke også. For du må nemlig vide, at nu har den gamle fader sagt til mig, at jeg må selv vælge, enten jeg vil gå over til Kolds eller jeg vil til Askov . . .

Jeg traf nu straks mit valg, nemlig Askov; men — dersom du synes, jeg kunde have mere nytte af at gå over til Kold, så gør jeg det. Svar mig herpå med omgående post . . . Jeg vil nu så gærne se at benytte tiden lidt snart, for ellers løber den fra mig . . . Jeg har besluttet at rejse herfra mandag morgen den 4. juni. Der bliver vel intet af planen om at følge mig derover!? —

... I går morges gik jeg til Odense i kirke, og havde det så dejligt dér; det var dog så mageløs yndigt at høre alle de smukke Vartov-salmer igen . . . Efter gudstjænesten var jeg inde i præstegården; der var mange i går, og iblandt andre en avditør Dahlerup fra Fredericia og en Lollesgård, som bor uden for Fredericia. De bad mig spørge dig, om du ikke kendte én, som kunde egne sig til at være højskoleforstander, da de så gærne vilde have en højskole i gang derovre . . ., der trængtes så hårdt til en sådan. Dersom du skulde kende én, vil du skrive til Helveg om ham . . .