Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1866-05-31)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 31. maj 1866.

... I går var jeg i Københavner-selskab på en skovtur, hvortil jeg var indbudt af læge Harpøth. Sént kom jeg hjem og fik da dit brev . . .

Forbavset blev jeg i høj grad over din fader; han er dog forunderlig . . . Men alt overvejet råder jeg dig til at tage til Askov; . . . lad det nu blive ved, at du rejser derover. Når bønderne herovre sætter s. 184 hestene i bevægelse og skal til at køre, så mumler de mellem tænderne: »i Guds navn da«. Lad os to sige det højt og lydt: I Guds navn! Bed ham i Jesu navn velsigne din rejse til ægte gavn. Tager du hans velsignelse med, ja da må rejsen lykkes. Lad os for alvor bede ham derom! Gud fader bevare dig! det er en alvorlig rejse, du går til; efter min mening mere alvorlig og betydningsfuld end nogen, du hidtil har gjort. Hvor vilde jeg gærne rejse med! Men jeg kan ikke. Det er jo grundlovsfest på tirsdag, og dér har jeg lovet at tale, og næsten alle vore elever vil samles her den dag. Hoff og jeg har endog fået en meget varm og indstændig anmodning om at tage til Samsø og tale dér ved afsløringen af Frederik den syvendes mindesmærke, der skal finde sted den dag . . .

Du skriver vel selv til Askov, at du kommer . . .