Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1866-07-18)

Marie til Ernst Trier.
Askov, 18. juli 1866.

. . . Jeg vilde så gærne, at du skulde have dette lille brev fra mig på fredag, siden jeg ikke selv kan være hos dig den dag.

Tak for dit lille brev; jeg var selv i Skodborghus efter det i aftes; men du skriver endnu ikke noget om, hvornår du kommer; det længes jeg så meget efter at få at vide . . . hver gang jeg får brev fra dig, spørger Schrøder mig stadig, hvornår du kommer, og jeg må bestandig svare: »Det véd jeg ikke«. Men nu skriver du vel nok selv til ham én af dagene, ikke sandt! . . .

Ja vel er jeg glad ved udflugterne her; men jeg er s. 216 dog over dobbelt så glad ved at være herhjemme på skolen...

Jeg vil så hermed sende alle mine kærligste og bedste tanker til Vallekilde ... ja jeg er vis på, at jeg vil kunne mærke det på fredag aften, når du står og taler og udbringer dit hurra for pigerne i Askov... Hvor vil jeg bede inderlig til Vorherre, at han vil lægge sin velsignelse til værket, ja til hele din eller vor gerning, at den kan blive ham til ære og os til glæde... Nu kommer Schrøder; kl. er ti. Far vel!...

Efterskrift: Desværre, det er ganske sikkert, at vi ikke får Karen Jørgensen, dels fordi hun skal til Peder Larsen, og dels fordi hun ikke tør påtage sig ansvaret for sådan en stor husholdning. Hvad synes du! Når ikke en gang et menneske som hun tør, hvorledes skal det så gå mig?

I dette øjeblik sidder alle de andre piger og synger »Josef i fængsel«. — Husk nu at tage de noder med til mig, som du nok ved. Og så vil jeg også gærne have min »Bibelske sange« af Boisen. Den du fik af mig i vinter...