Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1866-08-31)

Marie til Ernst Trier.
Dalum, 31. august 1866.

... I formiddags var madam Storm her hos mig, og jeg fik talt godt med hende om mange ting. Hun bad mig skrive til dig, at hun havde været oppe hos Bertha ... og mdm. Storm havde så spurgt hende, om hun så trode, hun kunde følge med til Vallekilde, men dertil havde hun svaret..., at det kunde der slet ikke være tale om. Hun forekom mdm. Storm slet ikke at være, som du havde skildret hende...

Så havde mdm. Storm talt med Hanne ... og havde spurgt hende, om hun så skulde med til Vallekilde; men dertil havde Hanne svaret nej; Trier havde ganske vist talt med hende derom, men hun havde hverken mod eller lyst.

Det kunde jo så heller ikke nytte, om vi fik hende.

Nu sagde mdm. Storm, idet hun rejste hjem i dag, at hun straks, så snart hun kom hjem, vilde gå ud på Hindsholm og se til at få opspurgt nogen dér. Hun s. 220 vilde så skrive til mig om det lykkedes, og hvis ikke, da vidste hun intet andet råd, end at du måtte se til at skaffe nogen af dem derovre på Sjælland.

Jeg kunde ellers meget godt lide hende, og vi var nu så mageløs enige i alle ting; kun var hun så ked af, at jeg ikke kunde være med fra begyndelsen af; hun vilde endelig have, at vi nu skulde holde bryllup før november. Det samme sagde også fru Leebæk til mig i aftes, da jeg var derovre...

Jeg stjal mig ellers over til Kolds i aftes tillige med Georgia. Jeg var bange for, at mdm. Storm skulde tage bort igen, uden at jeg fik talt med hende; og så var der også flere ting, jeg vilde tale med Kolds søster om. Jeg havde ikke sagt til fader, at jeg gik med, det havde andre gjort. Nu har han hele dagen i dag slet ikke villet tale til mig... men der er dog virkelig ingen nærmere til at hjælpe dig med alle sådanne småting end jeg. Og jeg har i sinde at gå derover en gang endnu for at se på noget dér, som mdm. Storm og jeg talte om. Jeg lagde ellers i går mærke til nogle spyttebakker, de havde derovre ... de er meget hensigtsmæssige, for de kan nemlig ikke vælte... fru Leebæk anbefalede dem også så meget; de havde prøvet så mange slags, sagde hun, men kun disse duede...

Georgia la Cour er for øjeblikket ovre i Sanderum hos Rasmus Poulsens. Jeg tog ikke med, dels fordi jeg har tandpine, og dels fordi jeg ikke yderligere vilde opbringe fader ved en anmodning af den natur.

Georgia bliver her til søndag morgen, så følges vi ad i hospitalskirken, og så rejser hun om middagen ned til Bubel og besøger lille Grethe, før hun tager tilbage til Jylland igen...

Nu har jeg begyndt ... at sy det første udstyr...