Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1866-09-06)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 6. septbr. 1866.

... Se, nu er jeg atter rejsefærdig; jeg skal bare have skrevet lidt til dig og et par ord til Glahn og så — desværre — atter af sted! Hvor vil jeg dog nødig herfra igen! Jeg er nu lige netop begyndt at komme til kræfter igen på sjæl og legeme efter den besværlige rejse, og nu skal jeg på ny ind til hurlumhejen i København. Jeg har da atter kunnet leve med Vorherre, »vandre i ånden«. Dertil skal der altid et vist mål af ydre ro for mig. Gud ske lov da for disse dage, tilbragte — om end i travlhed så dog alligevel i ro her i det »velsignede Vallekilde«. Her har været meget for mig at ordne. Det vilde desværre ikke gå med hjulmanden og murerne. Det var på høje tid, jeg kom hjem. Nu har Anders, Alidas kæreste, tiltrådt sin tjæneste hos mig, han løser nu hjulmanden af. Men som sagt, der var vanskeligheder at overvinde; jeg er nu glad ved, at jeg har fået den ny ordning i stand ... Mange bestemmelser har der været at træffe nu om jordarbejde, pløjning, gærdesætning o. s. v.

Der er også meget vrøvleri med at få byggeriet til at gå raskere fra hånden — især udhuset. Hjulmanden har nu påtaget sig at lave sængene.

I går var jeg ovre i Brejninge for at træffe vor murmester Dandanell. På vejen hjem tog jeg ind hos en bonde, der har mældt sin søn her til skolen. Det bliver så nr. 12 ...

I dag har jeg fæstet Maren Sofie, hjulmandens datter; hun havde selv sådan lyst dertil, og forældrene har nu givet slip på hende. Hun skal have 20 rdlr. om halvåret. Jeg er meget glad ved denne ordning, men længes nu meget efter at høre hvad du mener derom. Jeg vil straks med et par ord berette det til mdm. Storm ... skriv også du til hende ... Jeg bliver i København til den 11. ... Hoff er nu i bedring. Han håber at kunne følge med til København i morgen ... Jeg skal så nu sende ulden over til dig ...