Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1866-09-07)

Marie til Ernst Trier.
Dalum, 7. septbr. 1866.

... Jeg blev så forbavset ved af dit brev at se, at bygningen ikke er nærmere ved at være færdig; der er jo langt tilbage; og jeg som trode, at den skulde stå færdig til midten af denne måned.

Du vil gærne vide, hvorledes Georgias besøg her løb af. Ja, om onsdagen var jeg inde på banegården og hentede hende i den lukkede vogn ... Da vi så kom her hjem, kom moder og Sofie meget venligt ud og tog imod os, og jeg havde sørget for, at vi kom til at dele værelse sammen oven på. Næste dag var det, at vi var den ulykkelige tur ovre på højskolen, som endnu ikke er mig fuldstændig tilgivet ... Om lørdagen var vi i Odense. Kl. 10½ kom vi til fru Heins, hvor vi bad, om vi måtte komme med ind på hendes skole og overvære undervisningen. Dér var vi lige til kl. 4. Fru Heins læste en del højt for os efter bordet, deriblandt en lille historie af dig; den var hun meget glad ved; Georgia syntes også rigtig godt om den. Den er virkelig også god.

Var det ikke morsomt: Den gang fru Heins kom til det sted, hvor der står »den lille fugl var nær ved at blive bange«, så sagde hun: »Jeg vilde ønske, at Trier havde sat ordet »ræd« i stedet for »bange«, for det ord kan jeg så godt lide, og det er også mere dansk.« Jeg skyndte mig jo så at sige, at det var mig, som var skyld i, at der stod »bange«, og at du netop havde sat »ræd«, og så tilføjede jeg, at hun kunde jo godt forandre det, da det jo egentlig var forfatterens mening, at det skulde have været »ræd« ...

Søndag morgen gik vi i kirke i Odense, det var så dejligt den dag; jeg talte dér med frøken Bågø og Julie Fog. Georgia var også meget glad ved guds-tjænesten. Vi var igen inde hos fru Heins; og kl. 2 fulgte hun og hendes datter os til stationen, hvor vi fik Georgia af sted til Asperup ...