Danmarks Breve

BREV TIL: Ernst Johannes Trier FRA: Marie Abel (1866-09-22)

Marie til Ernst Trier.
Dalum, 22. septbr. 1866.

... Nu antager jeg da, at jeg roligt kan skrive til dig igen til Vallekilde, for du mente jo at komme hjem fra Samsø senest i dag. Nu kan du sandelig også nok trænge til at hvile lidt ... sådan som du har måttet fare omkring.

Det var underligt nok, at du skrev det om Odin og Frigga; dersom du vidste, hvormange gange de ord var på mine læber, da du var her, ja endnu den dag, da du rejste fra mig og sagde mig farvel her udenfor havestuedøren, havde jeg sådan lyst til at sige de ord til dig ... Nej, du kan være vis på, at jeg skal ikke glemme Friggas hilsen; dertil har bl. a. Schrøder gentaget den altfor tit til os i sommer.

At folk dog kan finde fornøjelse i at digte sådanne røverhistorier for at skade andre mennesker ... men Vorherre han véd jo, at det er usandt, hvad de således fortæller, så han hjælper dig nok, når vi ydmygt beder ham derom ... Det gjorde sådan et indtryk på mig, hvad du en gang læste for mig om apostlene, der var glade ved og betragtede det som en nåde, at de måtte lide for Jesu skyld. Det tænker jeg nu så ofte på ...

Jeg er endnu ene herhjemme med de gamle, og jeg er glad ved at være så meget alene ...

I onsdags blev Carstensen ordineret, og i morgen skal provst Struer indsætte ham ...

Jeg talte forleden med Reinholdt Hertel og Agathe Birkedal, de skulde over til Moldrup for at besøge den gamle Hertel endnu en gang, førend han bliver afsat. Slesvig-Holstenerne har nemlig i sinde at af- s. 232 sætte ham fra hans embede på grund af hans altfor danske udtalelser. Jeg kunde for resten næsten ikke kende Hertel igen, så mager var han bleven ...

Madam Storm skrev også, at hun helst vilde have, det skulde blive med pigerne, som det nu var, så nu har jeg sendt Laura Poulsen afbud ...