Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1866-10-19)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 19. oktbr. 1866.

... Gardiner! hurra, madam Storm har lovet at låne mig sine i vinter, så kan vi få tid til at aftale den ting mundtlig siden ... Så er der dækketøj. Når her kommer folk som amtmanden, grev Moltke på Nørager, pastor Ravn eller lignende, må jeg jo kunne dække bord i vor dagligstue. Marie [søster] låner mig i vinter et spisebord. Men dertil må jeg jo have mindst to sæt dækketøj, således at det ene kan vaskes, mens det andet bruges. Jeg gik da hen til David Mendel og spurgte ham til råds. Han fortalte mig da, at der var en kollectør Mejers enke, som han kendte. Hun har sedler for håndværkerforeningens lotteri; ofte narrer folk hende, de tager sedler til første trækning, men lader hende så i stikken. Hun må da selv spille på resten, og blandt de sager, hun da kan træffe at vinde, er også dækketøj; og dette sælger hun da igen til halv pris.

Dér gik vi da hen, og der købte jeg 1) den dug, som du fik over. Den kostede med 12 servietter 13 rdlr., 2) den lille dug med 6 servietter til, den kostede 6 rdlr., og endelig 3) 18 små nydelige teservietter til 30 skilling stk. Synes du om dem, køb da ikke dækketøj i Odense; ti til næste trækning får hun nok flere, sagde hun ... Jeg har hidtil kun købt det højst nødvendige; men skønt jeg ikke er gift, må jeg jo allerede nu føre egen husholdning ... (Først afsendt i dag d. 20. oktbr.:) Mens vognen spændes for, kan jeg få lejlighed til at sende dig hilsen første gang fra mit ny hjem; — tårerne står mig i øjnene, mens jeg skriver det — af glæde ved tanken om, at du skal være dette hus’s frue!! ...