Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1866-10-29)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 29. oktbr. 1866.

... Jørgen er i stadig bedring. Gud bevare ham! Jeg går bestandig i stor spænding; et eneste lille uheld kan jo bevirke et tilbagefald ...

Her begynder nu at komme orden i alting; og alt tegner til en god vinter med rare elever.

Hurra! Dine sængklæder kom endelig i går i god behold hertil.

Jeg længes efter brev fra dig. Sank gloende kul på mit krusede hoved! — Efter at have hvilt mig lidt i går er jeg ellers bedre til pas i dag. Forrige uge var grulig for mig med slid og slæb. Jeg skal nok skrive til din fader og moder snarest. Tusend tak! ...

Jeg skal nu sørge for at få gæstestuen lidt i orden, ti vi kan nok vænte Glahn herud.

Jeg er så rask. Vorherre bevare os alle! ...