Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1866-11-18)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 18. nvbr. 1866.

... I dag har jeg været i Bregninge og Bjærgsted at prædike i stedet for pastor Funder. Det er jo egent- s. 251 lig noget strængt, når man har arbejdet de 6 dage på skolen, da at skulle prædike den 7.; men det er dog også så dejligt at få lov til at være med til trindt omkring at aflægge vidnesbyrdet om Guds-ordet med nåde over nåde og med kraft til at redde os. Det var da også netop dette, jeg talte om i dag: det at blive reddet ud af den store syndflod.

Det var ellers et rædsomt vejr, da jeg kørte den to mil lange vej hjem. På hjemturen var jeg inde at hente to elever, som var i besøg hos den enes forældre.

Vi kom hjem kl. 5—6, fik lidt grynsuppe og æg ... og så fik Thomsen lyst til at læse lidt af »E bindstouw« højt; kvindfolkene kom herop — døren til skolestuen lader jeg da stå åben. Og vi havde det således nok så hyggeligt sammen et par timerstid. Så faldt jeg i søvn herinde på min sofa ... og sov et par timerstid. Nu føler jeg mig vederkvæget ovenpå ...

Jeg har siddet og regnet ud, hvormeget vi vilde spare ved at brygge selv, hvad vi forleden prøvede. Det er ikke lidt. — Ja, nu kom Weitemeyer og forstyrrede mig ... Du kan ellers ikke tro, hvor jeg har megen glæde af det lille rare, opvakte og dygtige menneske.

... Du véd vel nok, at jeg til skolens indvielse fik foræret et dejligt flag af frøknerne Nobel, Bremer o. fl., stort og mægtigt var det og af flagdug. Det, du gav i fjor, bruger jeg da, når det blæser så stærkt, at det store ikke kan være oppe; jeg vil så gærne have flag oppe hver søndag.

... Nej, madam Storm vil intet have; jeg måtte næsten påtvinge hende rejsepengene ...