Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Abel FRA: Ernst Johannes Trier (1866-12-05)

Ernst Trier til Marie.
Vallekilde, 5. dcbr. 1866.

... Skriv mig til, om du kommer til Roskilde med eftermiddags- eller med aftentoget, så skal jeg gøre hvad jeg kan for at rette mig derefter ...

Skolen kommer først i gang igen den 4. jan. ... og nu beder jeg dig: vænt herude den 6. over. Ti den 5. om aftenen skal vi have vor julefest, og dertil kommer sikkert Anton Nielsen. Men da det den 6. er en søndag, så rejser han vel først herfra igen om denne dags eftermiddag. Du kunde så med hans vogn blive kørt lige til Sorø og på vejen endda aflægge et besøg i Skamstrup; ti dér beder han. Så kan du være hjemme igen den 7. jan. kl. 2 ... Vi vil naturligvis alle have dobbelt glæde af vor julefest, når du kunde være med. Og da nu din fader selv så velvilligt har tilbudt dig den rejse, bed ham da forlænge den denne ene dag, bed ham gøre det som en tjæneste mod mig; gør ham opmærksom på, hvor meget der for os er at aftale og se efter her; jeg har jo opsat så mange ting med hensyn til indretningen, til du kom herud ... Og gør ham endvidere opmærksom på, at jeg så gærne vilde have, at du skulde se skolen én dag ordentlig i gang, inden du flytter herind ...

Vi har nu fået smeddens Ane til at tjæne os, — en ganske udmærket pige, med hvem madam Storm er særdeles vel til freds ...