Danmarks Breve

Ernst Trier og Mare Abel En Brevve...

Ernst Trier og Mare Abel

En Brevveksling
Ved
Povl Hansen

s. ii

s. iii

s. iv Marie Abel
1865

s. v Ernst Trier
1865

s. vi

s. vii Ernst Trier
og
Marie Abel

En Brevveksling
Ved
Povl Hansen

August Bangs
Boghandels Forlag
København
1915

s. viii Titelbladet Er Tegnet Af
Joakim Skovgård

s. ix »Hvor underlige Dage!
lad mig endnu en gang gå dem igennem«.

(Ernst Trier, brev af 4-5-66).

s. x