Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelmine Ullmann FRA: Johan Christian Viggo Ullmann (1873-03-01)

Lørdag 1ste marts 1873.

Allerede i onsdags havde Arctander besluttet sig til at reise over til Vallekilde. Vi havde i anledning af hans afreise igaar aftes et meget livligt lag hos Riemann, hvor forskjellige gode taler blev holdte, naturligvis mest til og om Arctander; alle ønskede ham held med hans „signalforandring“.“

Schrøder har i de siste dage talt om flere myter, om Tor, Heimdal og Freya, og det er jo meget værd at høre paa, kan du vide, men vel saa interessante er for mig hans historiske foredrag, hvori han giver saa mesterlige skildringer af forsynsstyrelsen i verdenshistorien; det er middelalderen han for tiden behandler; og det han da i det store fæster blikket paa er, at middelalderen er som den anden, forhindringens, norne, der maa til for at nyaarstidens, opstandelsens tid, kan svare til, hvad oldtidens norne spaaede om og lovede. Han siger ogsaa — og det er godt, — at i middelalderen begravede man sig med Kristus ved daaben til døden, for at man i nyaarstiden kunde komme til at vandre i et nyt levnet, ligesom Kristus opstod fra de døde ved faderens herlighed. Det var det samme, som han udtalte paa vennemødet ifjor og senere udviklede i sin artikel om middelalderens eiendommelighed i „Nordisk maanedsskrift“. Sligt kan man dog kalde historie.