Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelmine Ullmann FRA: Johan Christian Viggo Ullmann (1873-04-05)

Odenselørdag aften 5te april 1873.

Lørdag reiste Vinsnes og jeg fra Testrup med sorg over at skilles fra alle de deilige mennesker, men med glæde over alt det gode, vi havde nydt hos dem og alt det venskab, der ogsaa paa dette sted var faldt saa rigelig i vor lod. Paa en af de senere jernbanestationer havde vi den glæde at træffe Schrøder, som netop kom tilbage fra sin foredragsrundreise. Vi blev i følge med ham til Fredericia, og paa veien havde jeg saadan „rar“ lang samtale med ham om alle slags ting, aldeles som i hine dage i dagligstuen paa Askov; som oftest naar vi taler sammen, kom samtalen ogsaa denne gang ind paa den folkelige dannelse, og jeg fik da som det siste minde om Schrøder en af hans klare, sikre udviklinger i den sag. Det vi talte om, var fornemmelig, hvorledes det juridiske studium skulde ordnes paa modersmaalets og „universalhistorisk vidskabs“ grund, og nu tror jeg, vi har ordnet alle fakulteterne ved det vordende nordiske frie universitet, hvis tilværelse rigtignok endnu er i maanen, men som dog maaske en vakker dag kunde falde ned paa jorden, især hvis vi i alle tre nordiske lande kunde faa en rigtig folkelig regjering, der vilde tage sagen i sin haand. Í Fredericia traf vi gamle general Wilster, med hvem vi talte et par varme hjertelige ord og fik til afsked et „Gud velsigne Dem“ fra den gamle hædersmand.

Endelig kom vi da lørdag eftermiddag hid til Odense s. 161 og fik en straalende modtagelse hos Bruhns, hos hvem vi nu har opslaaet vort paulun indtil onsdag morgen, da vi reiser til Kirkely; og her er godt at være i al denne overstrømmende venlighed og gjestfrihed sammen med denne høit oplyste mand og hans elskelige hustru.