Danmarks Breve

BREV TIL: Vilhelmine Ullmann FRA: Johan Christian Viggo Ullmann (1873-04-10)

Kirkely, Ryslinge, skjærtorsdag 10de april 1873.

Saa kom vi da hid igaar og fik en rigtig deilig modtagelse og følte os straks som hjemme. Det var da frem for alt deiligt at komme i frikirken idag, høre den 6—700 mennesker store menighed love sin Gud i en sang, hvis hjertelighed og varme jeg uden overdrivelse tør sige det ikke let findes mage til, det skulde da være, om ikke frikirken i Kjerteminde gaar den en høi gang, — være tilstede ved den daab og altergang, som følges med saadan levende deltagelse af hele menigheden og dertil høre Birkedals varme, stærke forkyndelse; han gik i sin præken idag ud fra det ord af Pilatus’s hustru: „Befat dig ikke med denne retfærdige“ (Matth. 27, 19) og viste, hvor frygteligt det vilde være for os arme syndige mennesker, hvis vi skulde befatte os med en Kristus, der ikke var andet og mere end den retfærdige, ti da vilde Kristus være død til vor fordømmelse. Men han er Gud være lovet mere end den retfærdige, han er Guddomssønnen med den uendelige naade og syndsforladelse i sit følge, som gjør os til sine i daaben og mætter os med det evige livs brød i nadveren; alt dette udviklede han saa mageløst vakkert og med den glødende veltalenhed, som er ham egen. Det er dog noget helt andet at høre en saadan mand end at læse selv det beste, han har skrevet; men det forstaar man ikke, uden man har lært, hvad fortrin ordet har for skriften.

Jeg sender med et deiligt brev fra Ivar Fløistad, som det ganske sikkert vil glæde dig inderligt at læse; du vil deraf kunne se, hvilken ædel og varmhjertet mand; han er, og hvor godt haab han har om skolens trivsel. s. 162 Det er en stor lykke at have en saadan mand ved sin side. Birkedal er saa henrykt over ham og saa glad ved at se, hvor store frugter høiskolerne kan bære ogsaa i Norge.