Danmarks Breve

VI. To breve fra Danmark september ...

s. 166 VI. To breve fra Danmark september 1874.

Ullmann var i september dette aar atter paa et lidet besøg i Danmark, før han begyndte sit andet skoleaar i Nedenæs. Saavidt erindres var det for at faa ordnet med „Selskabet for udgivelsen af historiske kildeskrifter“ om forskjellige oversættelser.