Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Laura Zahrtmann (1862-12-31)

Fra K. Z.’s Moder 1862 31/12:

... Hvor forbausede det mig, at Du paa egen Haand havde udført et stort Oliemaleri ; hvor har Du faaet Undervisning i Farveblandingen? og i Præparation af Lærredet? Jeg har naturligvis været hos [Provst] Meyns for at se dette Dit første Arbejde, det er efter mit Øje meget ligt s. 50 Originalen og raskt udført. Kan denne Tegnelærer, Hr. W. Thornøe, nu være Dig tilstrækkelig Vejleder? Det er jo os en Glæde, at Du har denne Gave for Maling, og vi hjælpe Dig inderligt gjerne i at faa Vejledning i denne Kunst; dog haaber jeg, Du endnu ej betragter dette som Din Livsopgave, jeg vilde langt foretrække, at Du roligt studerede til en Embedsexamen og da, naar dette Maal var naaet, da eftersom Dine Ønsker til den Tid førte Dig, gaa videre paa hvad Vis der faldt Dig kjærest.

[Dette Portræt, Brystbilled af Wilhelm Meyn i Slobrok, malet i København, Aabenraa 31, 4. S., i Efteraaret 1862, blev omkr. 1869 tilintetgjort efter fælles Aftale mellem den Portræterede og Maleren.]