Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Laura Zahrtmann (1863-04-10)

Fra K. Z.’s Moder 1863 10/4:

..... Har med Glæde modtaget hans Portræt [malt af Wenzel Tornøe], ], maatte med Taarer betragte min kjære Søn, det var ganske s. 54 Dig og dog saa saare langt fra Dig; jeg kunde intet se, som jeg ikke var tilfreds med.« Da Fader kom hjem, syntes han se et lidt strengt Blik, »som vi ikke kjende fra Dig«, som og et mindre tilfreds Udtryk; »jeg havde nok holdt mere af, om Dit Øje var rettet paa Betragteren af Billedet i Stedet for det noget høie opadvendte Blik.«