Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Laura Zahrtmann (1865-05-30)

Fra K. Z.’s Moder 1865 30/5:

... Hvilke Sange har du beskjæftiget dig med at udføre Billeder til? Jeg skulde vel snart levere Bøgerne tilbage, og jeg vilde derfor gjerne vide, hvilke disse vare.

I K. Z.’s første Skitsebog er enkelte Vidnesbyrd om hans Syslen med figurlige Motiver, der nok kan have Forbindelse med hans Læsning f. Ex. af islandske Sagaer. I Brev til Hjemmet Decbr. 1867 siger K. Z., at han ikke vil til Rom, men til Island.