Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1865-11-23)

K. Z. til sin tolvaarige Søster 1865 23/11:

... Da jeg blev 12 Aar, husker jeg godt, at jeg ansaae det for en meget vigtig Dag i mit Liv; jeg blev halvvoxen, meente jeg, og dette ikke mere at høre til de rigtige Børn, hvortil alle mine Sødskende hørte, var et betydeligt Skridt fremad. Naar jeg blev 16 Aar, troede jeg, at jeg blev heelvoxen, saa skulde jeg have Frakke, lange Støvler og Hat, saa var Barndommen kastet paa Hylden, og jeg skulde nu rigtigt føle, hvad det var at være sin egen Herre. Men ak, jeg havde forregnet mig. Det at gaae med Frakke, Skæg og Hat er kun saare ubetydelige Ting, og der kommer Pligter ind i Livet, tunge og mange, der indsnevre Friheden istedetfor at udvide den.