Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1867-11-21)

K. Z. til sin Moder 1867 21/11:

[Skildrer sin ene Broders sygelige Tilstand.] ..... Han var saa ung og glad og kvik for et Aar siden, og nu er han saa falmet; ja, det ligner nu alligevel min Tilstand i Sorø, kun at Examen her gjør, hvad vel Længslen efter Hjemmet gjorde der, og saa er han fri for Besvimelserne. For jeg havde det ligeledes med Graad, Uro og en underlig Længsel, uden at jeg saa vist kunde sige, at det var efter Hjemmet....