Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Laura Zahrtmann (1868-05-29)

Fra Moderen, Rønne 1868 29/5 til Sønnerne i
Kjøbenhavn
:

Har næppe Stunder at skrive, Kr. Z. endnu mindre, da Lindegaard selv fjerde kommer paa Torsdag. [De fire Medicinere Lindegaard, Alex. Haslund, Nebelong og Leerbech gjorde en Fodtur paa Bornholm, og 13/6 takkede Lindegaard K. Z.’s Forældre for de to behagelige Aftener i deres Hjem og K. Z. for hans vejvisende Virksomhed med den næsten utrolige Naivitet, der skaffede dem saa mange muntre Øjeblikke. – Ingen af de Fire har brugt over 10 Rdlr. til hele den Rejse.] .....