Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1870-11-25)

K. Z. til Elisabeth Z. 1870 25/11:

Hermed faaer Du en lille Gave, som det har moret mig at arbeide til Dig. Al den overordentlige Skjønhed, der let opdages i saavel Formen af selve Krukkerne som i Dekorationerne, ja ogsaa i høi Grad i de enkelte Figurers Udtryk, er ingenlunde egen Fortjeneste; det Allermeste er udkopieret efter store Værker i Bibliothekerne, og just fordi der var saa uendelig megen Skjønhed i Originalerne, har det moret mig dobbelt. Jeg har valgt nye Former paa Vaserne, fordi de vare langt smukkere end dem, Hjorth tidligere har haft; desuden troer jeg at Hjorth efter disse Tegninger med Glæde udfører en Vase, da det lod til, at han nok havde Lyst til Noget Nyt. Hvor det vilde være morsomt, om denne smukke Form, den lille, høje Oliekrukke, blev brugt. Billedet er Pythias delphiske Orakelgudinde med Laurbærgrenen, der sidder paa Trefoden og raadspørges af en Kvinde, hvis tre Tjenerinder bringe et Vinoffer. See dog hvor yndigt den unge Præstinde sidder; hun stirrer rødmende for Gudinden ned i Offerkarret. Den skjønne Spørgerinde med sin bræmmede Klædning staaer spørgende især ved Armenes Stilling. Det andet skjønne Blad forestiller Bunden af en Violkop, Aigeus, der spørger Oraklet, naar Sønnen Theseus vil vende hjem. Den store Vase forklarer sig vel selv, den har tre Hanke. Nu veed jeg ikke rigtigt, om Du har Mod og Evne til rigtigt at give Dig ikast med alt dette, men jeg raader Dig til at prøve paa det, Hjorth gjør vist gjerne alt hvad han kan. Har J saa Lyst til ret at tage fat, skal jeg gjerne skaffe flere Former eller flere Motiver til Dekoration, da jeg gjerne vil, at denne skjønne Kunst skulde have Fremgang. Jeg tænker mig saa, at det vil more Dig at have de smukkeste Motiver fra Oldtiden til Din Raadighed. Nu maa Du minsandten ogsaa gjøre Dit forat sætte det igjennem, og Du skal see, at vi ved forenede Kræfter skulle naae et skjønt Maal.

s. 101 FIRE BLYANTSUDKAST TIL LEONORA CHRISTINA I BLAATAARN 1869-70
De to øverste Skitser med Motiv: L. C. modtager i Fængslet Besøg af Dronning Charlotte Amalie, malt 1892–93, Jammersmindet S. 197. Nederst tilvenstre (Konkursbilledet) med Motiv i Jammersmindet S. 47, malt 1870–71. Tilhøjre »Kvinden laver sig Øllebrød«, malt 1895–96
(Se Oplysninger S. 96)

s. 102 BUSTE I BRÆNDT LER MODELLERET AF K. Z. EFTER SØSTEREN BODIL Z.
Rønne 1870