Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1871-04-25)

K. Z. til sin Moder 1871 25/4:

….. Jeg har dog i Dag faaet Præmien. Indstillingsudvalget havde indstillet baade Krohn og mig; i Akademiet fik jeg 18 Stemmer mod 12. Selv ser jeg saamange Sider i Pietros Billede, hvori det staar over mit, saaat jeg havde givet ham Prisen.