Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Carl Vilhelm Zahrtmann (1871-04-28)

Fra Faderen til K. Z. 1871 28/4:

Naa, det var da ikke noget Under, at alle de Lam, jeg saae igaar paa Landet, ligesom alle de, jeg hidtil har seet i Aar, vare hvide, siden der skulde times Huset her en saa velsignet og ublandet Glæde som i Aftes, den bedste jeg nogensinde troer, at en Post har bragt. Gud velsigne Eder, alle mine kjære Sønner! for al den rene Fryd, J skjænke os Gamle.

Eders Fader.