Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1872-12-12)

K. Z. til sin Moder 1872 12/12 med Porlrœtet af Broderen Herman Z. som Marinelærling:

Han skulde males, var sur og mut
og jamrede sig saa elendig;
han Stueluft haded, den raske Gut,
var ond og blev god i samme Minut
og var saa elskværdig ubændig.

Og jeg skulde prøve, om jeg forstod
at vise i ham, hvad jeg vilde,
hans barnlige Sjæl og hans kække Mod,
hans Trods, hans Kraft og hans varme Blod,
hans haarde Sind og hans milde.

Og Du skulde have det, Moder kær,
fra ham paa de fremmede Have,
som tumler kækt mellem Klipper og Skær,
fra mig, som sidder ved Lampen her,
som en Hilsen og Julegave.

Ved Nytaar 1872 flyttede K. Z. fra Vesterbrogade ind i Stueetagen i Det Classenske Bibliotheks gamle Bygning, Amaliegade 30, hvor Kunstforeningen den Gang havde Lokale.