Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1872-01-16/1872-01-17)

K. Z. til sin Moder 1872, Natten 16-17/1:

… Jeg har nu siddet og komponeret paa Billedet af Struensee og Caroline Mathilde, og i Nat er 100 Aar siden, de fra Dansen paa Christiansborg førtes i Arrest. Billedet er meget vanskeligt at gjøre, meget forgæves Arbejde, men det morer mig. »Gamle Minder« af Carl Bernhard sætter En ind i hele Situationen dengang ved Hoffet, selv om det igrunden ikke er nogen god Bog. Jeg maa til at flytte Sofaen paa Billedet og derfor tage et nyt Studie paa Rosenborg; Møblet og Motivet fra Amalienborg er godt.