Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1872-02-01)

K. Z. til sin Moder 1812 ½:

Jeg har afslaaet Tegneundervisningen hos den russiske Minister Mohrenheim. Jeg ved bedst selv, at jeg ikke duer til at undervise, og det at mine Indtægter ere usikre, vil jeg nødigt tage Hensyn til paa andres Bekostning, og jeg gør det under ingen Omstændigheder, saalænge jeg ikke trænger mere dertil end nu. Afslaget var imod Rosenørns Ønske, men jeg handlede rigtigt, da jeg gik op til ham og foreslog ham 8 andre, blandt dem Frk. Bang, som han noterede op som Demoiselle Bang. Ved at gjennemgaa sin Liste sagde Rosenørn: »Naa ja, saa har vi denne Demoiselle Bang.« – »Ja, svarede jeg, det er en Datter af tidligere Minister Bang.« Jeg kunde ikke bare mig for at smile, jeg troer nok, at han mærkede Meningen. Carl Thomsen blev valgt og blev meget forekommende behandlet af Mohrenheim, som bl. a. havde spurgt ham om min Bopæl. Kommer Mohrenheim her, bliver her nok en artig Komedie, da jeg skam hverken kan Tysk eller Fransk. – Christian VII gaar det i Grunden godt med; vel tænkte jeg disse to sidste Dage paa at kassere det og begynde helt forfra, da jeg havde faaet en saa fortrinlig Ide til Billedet, men jeg lader nok være. Nu sidder Caroline Mathilde og grunder alvorligt over at skulle flytte en Brik, bagved kommer Juliane Marie ind ad Døren, fornærmet over at ingen tager imod hende, men jeg vilde have det anderledes; hun skulde have sagt en Vittighed, maaske paa Juliane Maries Bekostning, hvorover hun selv, Struensee og Generalinden skoggerlo; derved vilde den utilgivelige Sorgløshed, hvorved de styrtede sig i Ulykken, træde saa forfærdelig uhyggelig og spøgelseagtig frem, saa at selve Latteren vilde virke frygtelig tragisk paa Tilskueren. Situationen vilde blive mere storslaaet, men Caroline Mathilde mindre sympathetisk, og jeg vilde ikke magte forskellige Ting i Billedet. Nu har jeg opsat den Behandling til senere, naar jeg har vundet i Evner.