Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1872-08-25)

K. Z. til Faderen. Havehuset ved Christiansholm 1872 25/8:

.... Det er vel Grunden til, at vi føle os saa tilfredse, at der stadigt er en fuldkommen Forstaaelse mellem os indbyrdes, og jeg tør næsten tilføje: med alle Mennesker; det er en Zahrtmannsk Arv, som Moder har giftet sig ind til. Det er mig en stor Glæde her at opdage mange Familietræk og det gjerne i noget godt og ofte i noget udmærket. – Havde ved Bordet hævet noget hos Grevinde Danner paa Dronningens Bekostning. Wanda foer ud med de Ord: »Jeg vil ikke se Dig mere ved vort Bord.« Hun kom snart tilbage, bad Manden om Tilgivelse, sendte mig et Brev. Naturligvis har et saadant Optrin kun knyttet os nærmere sammen....[I sit nævnte Brev undskyldte GrevindeWanda D.-S., der fra sit 16. til sit 20. Aar havde været optaget som Datter i Dronningens Hjem, sin Optræden ligeoverfor K. Z. og udtalte: » Dronningen har gjort meget mere end en Moder for mig«.]