Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1872-08-25)

K. Z. til Carl Thomsen. Christiansholm 1872 25/8:

..... Men denne Hr. Brandes har en Broder Hr. Edvard Brandes, som er blevet Kæreste med sin Cousine, Generalkonsul Salomonsens Frøken Harriet, og jeg har det ærefulde Hverv at skulle underrette Dig derom...... Naa men samme Frøken Harriet er den første Jødinde jeg i mit Liv har talt med og hun har rigtignok forbavset mig ved sin stærkt udprægede Type. Hun er smuk, som næsten alle af ublandet Race, det lange, fuldstændig ovale Ansigt, den fint formede Næse, buede Øjebryn og den kække fyldige Mund; naa det var behageligt at se men overraskede mig ikke; derimod gjorde Typens ejendommelige Gjennemførthed i Lader, Stemme, Drejninger osv. et Indtryk paa mig, jeg ikke havde ventet. Hun er 16 Aar og skjøndt min Søster s. 149 er to Aar ældre er dog Jødinden overmaade mere udviklet. Hendes Bryst er saa stort og dog saa ungt og hun pynter sig med en Mængde Kniplinger, Fryndser, Kvaster og Smykker, som jeg ellers ikke synes om paa en Ung, men som dog klæder hende paa Grund af Raceejendommeligheden.....Georg Brandes har jeg sluttet mig mere til, har malt ham og stadig gaaet med ham og set ham, lært meget af ham og jeg holder meget af ham. Naturligvis vækker det nogen Uvillie her, da min Cousine er streng religiøs og ikke kender meget andet af ham end Kritikerne og den fornemme Verdens ingenlunde gunstige Omtale..... Ellers har jeg malt et Par Smaabilleder halvfærdige, men ligger smaat og hviler mig og nyder Glæden af mine Verters store Elskværdighed......