Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Haslund FRA: Kristian Zahrtmann (1873-04-05)

K. Z. til Otto Haslund i Rom. Kjbhvn. 1873 5/4:

Ganske extempore vil jeg give Dig medfølgende lille Plan af hvorledes vore Billeder hænge paa Udstillingen .... Du hænger ret godt, dog syntes jeg Du hang bedre paa Galleriet. Pietro er desværre ikke god, det bedste af hans Billeder er sikkert det med Konen og Munken; det med Pateren, der nyder sin Morgenkaffe, er uhyggeligt i Tegning og Farve og er næsten ganske Plum. Det er da rigtig kedelig og det er en mærkværdig Yderlighed Pietro her er gaaet til; jeg synes nok at der er nogen Farve i Konen og en og anden Detail, men det gaar alle hvem jeg taler med som mig, de lide det ikke. Friis roste det meget før det kom, nu er han lunken i sit Forsvar. Ellers maa jeg ønske Dig tillykke med Salget til Kunstforeningen og takke fordi Du dog havde til Hensigt at skrive mig til d. 31te. Kyhn er glimrende paa Udstillingen med Billeder fra Hammershus og et fra Lyngby; la Cour har et dejligt fra Luganosøen, Sonne har et skønt Stemningsbillede med en ung Pige der sidder og ser ud efter Solnedgangen. Rump er dejlig, og Jerndorff har vist Udstillingens bedste Portræt: Matthison Hansen. Krøyer har Bergsøe ved sin Lampe, Knæstykke; det er teknisk dygtigt men ingenlunde saa skønt som Jerndorffs; men bedst af Alt og Alle er Marstrand. En Skitze, meget gennemført, af Slaget paa Trefoldigheden, er det bedste jeg kan tænke mig, ja Du skulde se det; Christian den 4de er aldrig opfattet skønnere. Saa har han Skitzer til Billedet i Bankbygningen, de betroede Pengesummer, og saa to til Universitetets Solennitetsal, alt udmærket og det er overalt tydeligt at han er Mesteren..... Sigbrit troer jeg igrunden godt om, det skal op om 8 Dage; om Chr. 7 kommer ved jeg ikke..... Helsted er jo god og s. 150 vækker Opsigt; jeg er vist en af dem, der synes mindst om ham. Rosenstand er oprørende og hans Billeder saa anstødelige i deres Aand, at jeg synes de neppe burde være der. Det er lutter Grisetter.....Vil Du hilse Zacho meget; han har gjort betydelige Fremskridt i nogle Billeder. Det med Vandet med Rørene i, Den store Bøg paa Siden og de lette sejlende Skyer er bedst; de to Engpartier ere meget smukke; men Klinterne ere ikke gode hverken den ene eller den anden; til Sommer tænker jeg at konkurrere til lille Guld og saa tager jeg vist fat paa Leonora Christina, der forlader Fængslet; hjemme har Alle det godt og hele Huset rejser nok til Viborg i Sommer; .....