Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Lindegaard FRA: Kristian Zahrtmann (1873)

K. Z. til Dr. J. Lindegaard 1873. Amaliegade 30:

Tak for Dit Brev og dermed følgende Bestilling, jeg har megen Lyst til at komme ind paa at male Portræter, og Din Moders Hoved er smukt og rart at male, maaske lidt vanskeligt at tegne, da det er saa fint, men skøndt jeg troer at jeg muligen vil blive bedst just i Portræter, undrer det mig næsten, at Du har gaaet til mig om dette, da jeg er saameget Begynder i at male legemsstort, og skøndt jeg nok troer at kunne faa noget Vist frem i Karakter og Udtryk, er jeg jo langtfra at være behagelig i Teknik og Farveharmoni. Saa vil jeg sige Dig, at jeg umuligt kan tage fat derpaa for det Første. Iovermorgen rejser jeg til Jylland forat se Leonora Christinas legemsstore Portræt paa Rosenholm, derfra nogle Dage til Tanterne i Viborg, følger alle dem hjemmefra fra Viborg hertil, tager saa ufortøvet fat paa Job og hans Venner fra d. 8. August ude i Foss’ Atelier, Gml. Farimagsvej Nr. 5, hvor Du saa daglig vil træffe mig fra 12-6. – Saa maa jeg ud til Kronborg, naar jeg den 1. Oktober er færdig med Job, forat male noget til Leonora Christinas Fængselstrappe, derefter hertil og skal saa vist male Chr. 7. gentaget til en Grosserer Levy, det skal være færdigt til s. 158 Jul......Saa kunde jeg mulig male Fru L. i Julen, jeg vilde have 100 derfor. Vær nu ikke det ringeste bundet heraf og bestem ganske som Du synes; det er jo lang Tid at vente. Vil Du have Raad af mig om hvem at gaa til, saa gaa til Johansen. Du vil faa et i Farve meget godt Portræt, et skønt modelleret og karakteristisk. Du kan nærmest frygte, at det ikke bliver fuldført men opgivet halvvejs, men Du kan rigtignok ogsaa faa noget meget smukt. Hvem der er bedst af Jerndorff og Krøyer ved jeg ikke, jeg gik vist dog til Jerndorff, men han er maaske dyrere. Johansen ved jeg ikke hvad vil forlange, men tænker ikke mere end 100;.....

K. Z. malte Fru Lindegaards Portræt. Det er signeret 1874. (H. Chr. Chr. Nr. 151.)