Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1873-08-28)

K. Z. til Moderen 1873 28/8:

.... Har arbejdet med Kraft paa Job og synes at det begynder godt at flaske sig; alt er tegnet paa sin Plads, har i Dag bestemt Baggrunden (Murbrokker, Tømmer, Laser). Jeg har faaet et meget smukkere Indtryk af Jobs Bog ved at beskæftige mig saa meget dermed. Det Hele er Poesi, og Genstanden for Digtet er, hvorledes en dyb, kraftig, mandig Sjæl kæmper sig frem til en Fuldkommenhed, medens den daglige sløve Verden er repræsenteret ved Vennernes Kor. Jeg tegner mine Venner i elegante Silkeklædninger, Job helt nøgen......