Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1874-02-27)

K. Z. til Moderen 1814 27/2:

..... Det gaar rigtig rask med L. C., hun selv er i Løbet af sidste Uge malt helt igennem første Gang, Søsterdatter og Slotsfogeden kun løst udkastede, Kællingen, Taarngemmeren og et Par Hellebardister slet ikke begyndte. L. C. skal males en hel Gang igennem endnu, og færdig til Udst.’s Begyndelse bliver jeg desværre neppe. Idag 6, igaar 7 Timer Model. – Til Holger Roeds Begravelse imorgen i Ringsted.... Vil i Aar konkurrere til Store Guldmedalje......

Kartonen Job og hans Venner og Maleriet Leonora Christina forlader Fængslet fandtes paa Foraarsudstillingen 1814.