Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Lindegaard FRA: Kristian Zahrtmann (1874-10-22)

K. Z. til Dr. J. Lindegaard. Amaliegade 1874 22/10:

[Frk. Elisabeth Z. holdt d. 30/10 74 Bryllup med Grosserer Chr. Erichsen og til dette rejste alle fire Brødre Z. til Rønne.] ..... Jeg ved sletikke hvorledes jeg skal holde mig borte fra Elisabeth, naar hun kommer herover. Jeg er meget glad for hendes Forbindelse og fordi hun kommer mig saa nær, og alle Efterretningerne hjemmefra er kun om Smil og Spøg og Lykke. Paa Torsdag rejser jeg hjem; og nu er her en umaadelig Mængde at udrette forinden, for Indkøbet af hele Elisabeths Udstyr fra Gulvskrubbe til Sengegardiner og Sølvtøj er i mine Hænder, og her er overmaade meget at tage vare. Skal f. Ex. Bakkerne være af Træ, Messing eller Jernblik, røde eller sorte, engelske, chinesiske eller danske. Og nu alle de andre Ting, det er umaadelig vanskelig at afgøre, og man maa løbe i mange Boutiker. Idag har jeg været saa fortvivlet over Glasindkøbet, som jeg ikke kunde faa efter mit Hoved, og saaledes gaar det altid..... Hvad jeg maler paa, nu ja det er Dorthe Biehl, og jeg troer vist at det sidste Billede er langt bedre end det første. Jeg skulde være meget flittig dermed, gør mig ogsaa Umage forat være det, men jeg er opfyldt af altfor meget forskelligt til at det ret vil lykkes......

s. 165 DAGLIGSTUEN MED K. Z.’S MODER OG SØSTRE. Malt i Rønne 1872
(H. Chr. Chr. Nr. 113)

s. 166 VIOLINSPILLER. Malt 1873
(H. Chr. Chr. Nr. 139)

s. 167 BELYSNINGSSTUDIE TIL »LEONORA CHBIST1NA FORLADER FÆNGSLET«. 1873
Malt paa Bagsiden af den S. 139 afbildede Chr. II
(H. Chr. Chr. Nr. 150)

s. 168 FRU DORTHEA LINDEGAARD. Malt i Kjbhvn. 1874
(H. Chr. Chr. Nr. 151)