Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Carl Thomsen (1875-03-31)

Fra Carl Thomsen til K. Z. paa hans Fødselsdag, Kjbhvn. 1875 31/3:

Geivöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nar Worte hört,
Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.
Faust.

At give Løfter jeg forstaaer –
Men holde dem – jeg ej formaaer;
Dog kan jeg og – naar just jeg vil,
Og der er sær Anledning til –
Tee mig saa dumt deri Behag at finde:
At gjøre, hvad jeg loved ingensinde.
„Jeg vil ej rime meer“ – Du veed, at jeg har sagt’et –
Og sender Dig idag et Riimbrev desuagtet
Kun for at ønske Dig hvad Rart og Godt, jeg veed,
Men ikke Noget saadan i Særdeleshed.
Tro derfor ej, at der er nogen Tanke bag,
Som der skal tænkes eller grubles over,
Naar blot jeg ønsker Dig idag:
Gid DU maa holde, hvad Du lover.