Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Carl Vilhelm Zahrtmann (1875-05-07)

Fra K. Z.’s Fader 1875 7/5:

Min kjære Kristian! Du glæder saa ofte Fader- og Moderhjertet ved Din varme Interesse for os, at Du nok ogsaa vil føje den Glæde til de tidligere, at modtage hvad jeg i Dag har oversendt Dig ved Postanvisning. Kom blot til os! vi række saa gjerne enhver af vore Børn en Haand, naar de behøve det; et kjærligt Forsyn har skjænket os Midler og hvad skulle vi hellere anvende disse til? Saalænge jeg er i min fulde Virksomhed som hidtil, vil der vel altid blive Raad til at støtte Dig, min elskede Søn, ligesom de andre Sødskende – det er Glæden ved at kunne dette, der gjør mig Arbejdet let – og afslaae os derfor ikke hvad vi føle en saa inderlig Trang til at yde......