Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1875-06-06)

K. Z. til Carl Thomsen. Ribe 1875 6/6:

..... Her er udmærket dejligt. Ribe er en gammel By, gamle Bygninger, smalle Stræder, Storkereder paa Masser af Tage og Høns paa Gaderne. Det er en meget vandrig By, Nipsaa løber med tre Arme gennem den lavtliggende By, overalt voxer Træerne mere i Vand end paa Land, overalt er Broer, Vandmøller og Sejlads eller rettere Robaade med Herrer og Damer, og det mest i Aftenens Stilhed, og hvad her ikke er af fersk Vand sørger Havet for, der engang imellem staar højt op i Gaderne...... Jeg troede at jeg forstod mig lidt paa Arkitektur, jeg har i flere Aar gaaet i København og stadig søgt at sætte mig ind i den ved at være nøje Iagttager af hver Bygning jeg saa. Jeg stod paa et temmelig fast Standpunkt udi egen Indbildning og mange af Arkitekterne følte jeg mig betydelig ophøjet over. De sagde at Thorvaldsens Museum skulde være kønt, men trak gerne med det samme paa Skuldrene, som forat sige, at det ikke var det...... Nu er det jeg kommer til Ribe, hvis Domkirke jeg iforvejen saa godt kendte, og hvad sker, jeg kommer ind og ser og ser pludselig at jeg aldrig i mine Dage har vidst hvad Arkitektur var. Aldeles anderledes er det Indtryk, som den fuldendte Arkitektur gør, end jeg havde drømt om. Kuppelen over Koret findes paa et saa skønt Sted og virker med en saadan Magt og Renhed og hver Pille, hver Bue, hver Gesims og hvert Kapitæl virker saaledes ved en fuldendt Harmoni, at man maa falde paa sit Ansigt og sige: J store Fremfarne, hvor er Eders Skønhedssands og Dannelse bleven af, er den forsvunden med Jer? ..... Men morsomt er det, at stod Thorvaldsens Museum tidligere højt i mine Øjne, saa er det nu kommet endnu meget højere. Det ligner ogsaa Domkirken i Meget, her er den samme fuldstændig klare og harmoniske Anordning i hele Planen, her er de samme meget enkelte og sig længe gentagende Linier, de samme simple, kraftige og dog ved et eller andet enkelt Leds Anvendelse fine Gesimser, her er den samme store Murmasse......Raade Dig til at komme her for at male tør jeg ikke.......Aapartier og Gadepartier er rigtignok dejlige, og Bopæl og lign. udmærket. Jeg vilde blive frygtelig glad, hvis Du kom hertil, men Du gør det vel ikke?.....

s. 187 FRA PLANTAGEN VED RIRE. CARL THOMSEN VED BROEN. 1875
(H. Chr. Chr. Nr. 172)

s. 188 BEDSTEMODEREN MED SIT BARNEBARN.
Ribe 1875 Statens Museum for Kunst
(H. Chr. Chr. Nr. 178)

s. 189 UNDER SALMESANGEN. RIBE DOMKIRKE. 1875
(H. Chr. Chr. Nr. 176)

s. 190 CHRISTIAN II VED BLODBADET I STOCKHOLM
Blyantsudkast Ribe 1875