Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1875-06-12)

K. Z. til Carl Thomsen. Ribe 1875 12/6:

Af alle Svar paa mit sidste Brev kunde intet være mig mere kærkomment end Løftet om at Du selv vil komme, thi for Øjeblikket ved jeg med Undtagelse af en dygtig Organist intet andet som vi savne her i Ribe......Endnu har jeg næsten Intet malt, saa det er paa Tide jeg faar taget fat forat have noget færdigt til Du kommer. Jeg har endelig mit Billede komponeret, begge de andre har jeg udeladt, thi Følelserne vare for beslægtede og det mindskede Virkningen af det hele. Didrik kunde bedst beholdes, men han er mig lidt modbydelig, og Gustav udtrykker ved sin dybe Hevnfølelse præcis det samme som Kongen; blot man dog ikke vil finde Motivet for gyseligt. [Chr. II under Blodbadet i Stockholm.] Studiet til Julie og Ammen faar jeg ikke her i Kirken. Derimod har jeg set saadant nydeligt Motiv, en lille syg Dreng som var sat ud forat slikke Solskin, det har jeg Lyst til, og det var saa dejligt at se paa......