Danmarks Breve

BREV TIL: Wanda Danneskiold-Samsøe FRA: Kristian Zahrtmann (1875-07-18)

K. Z. til Cousinen Grevinde Wanda Danneskjold Samsøe. Ribe 1875 18/7:

....Ikke langt herfra er Tydsklands Grændse og det gør ondt langt længere end i Øjnene at se saadanne »Kaiserlich-deutsche« Inskrifter paa Deligencer og Kasketter, her hvor i mange Miles Omkreds alt er dansk, undtagen nogle tydske Betjente, hvoraf de fleste er lige saa lede ved de Steder de skulde tjene Kejseren, som hele Befolkningen er ved s. 193 dem. Men her i Byen har vi Lov til at lade Dannebrog vaje og imorgen naar det hejses paa Domkirkens store Taarn, kan det ses mange Mil sønden for Grændsen, og de Mange som se det ved saa at deres rette Konge er her, selv om han bliver her saa kort, at de ikke kan faa ham itale......