Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1875-07-18)

K. Z. til Moderen. Ribe 1875 18/7:

Paa Mandag kommer Kongen for at være her højst 1½ Time; .... overalt bliver her luget, det forskønner ikke Byen, men skal jo helst være saaledes, da det Andet kaldes »malpropert«, saa Domkirken der før laa herudenfor paa det grønne Liliebjerg, nu ligger paa et brolagt Torv......Skal Tirsdag til Fredag over Kolding, hvor vi møde Vilh. Thomsen og Karen Allen, besøge Pastor Nansen i Taps Præstehus. – Otto Haslund vil have mig med til Rom, det vil Thomsen ogsaa, men naar jeg nu har været endnu et Par Maaneder her, faar jeg vist saa stor Lyst til at være i Kbh., at jeg ikke engang gerne vil rejse......